Sprężyny gazowe, sprężyny gazowe pchające

Aby w prostych słowach wyjaśnić, czym jest sprężyna gazowa, wystarczy powiedzieć, że czasami jest także nazywana amortyzatorem gazowym. Jej zadanie polega na popychaniu, podobnie jak standardowa sprężyna naciskowa, lecz wyróżnia ją tłumienie. Typowym obszarem zastosowań sprężyn gazowych jest kontrolowane otwieranie i zamykanie przede wszystkim boków przyczep, klap i masek w samochodach, łodziach, przyczepach, przyczepach kempingowych, a także różnych maszynach, w tym w maszynach rolniczych. Usprawnia to działanie urządzeń, ułatwiając obsługę i zwiększając wydajność pojazdu.

Szeroki obszar zastosowań

Sprężyny gazowe mają rozległy obszar zastosowań. Używa się ich, poza wyżej podanymi przykładami, także w urządzeniach w sektorze ochrony zdrowia, branży meblarskiej, przepustnicach wentylacyjnych i różnego typu urządzeniach, sprzęcie elektrycznym i częściach maszyn. Lista zastosowań może być bardzo długa i obejmuje wszystkie typy przemysłu. Sprężyny gazowe są bardzo przydatne i mogą zaoszczędzić wiele pracy.

Dodatkowe zastosowania

Dodatkowym obszarem zastosowań jest ręczne podnoszenie naprawdę ciężkich elementów za pomocą sprężyny gazowej, czy też amortyzatora gazowego. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt.

Duży potencjał sprężyn gazowych

Istnieje wiele potencjalnych zastosowań sprężyn gazowych. W wyniku połączenia innowacji i pomysłowości klientów w zakresie sprężyn gazowych, powstają funkcjonalne produkty. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Informacje techniczne

Sprężyna gazowa jest zbudowana z obudowy tłoka, tłoczyska, tłoka i uszczelnień. Sprężyna jest wypełniona sprężonym azotem, który wytwarza siłę przeciwdziałającą o wartości do 2 500 N. Azot to gaz obojętny, w związku z czym nie zapali się, nie wybuchnie i nie jest toksyczny. Oprócz azotu sprężyna gazowa zawiera także niewielką ilość oleju, który zapewnia optymalne smarowanie i hydrauliczne tłumienie sprężyny gazowej na końcu skoku.

Sprężyny gazowe są bezobsługowe. Nie wolno smarować tłoczyska smarem lub olejem. Tłoczyska nie wolno także malować i należy je chronić przed uderzeniami.

Sprężyny gazowe Valeryd pracują w temperaturach od -35°C do +90°C. Należy je chronić przed przegrzaniem i działaniem otwartego ognia.